Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

sabletka
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
3263 e427
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
5087 aa95
Reposted frompieprzycto pieprzycto
0503 438c 500
Reposted frommartinini martinini
0446 b25a 500
Reposted frommartinini martinini
0215 f08a 500
Reposted frommartinini martinini
0165 b193
Reposted frommartinini martinini
0150 6fd9
Reposted frommartinini martinini
6626 3fe2
Reposted frommartinini martinini
5127 5a2a
Reposted frommartinini martinini
sabletka
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
[...] to nasze człowieczeństwo ma się dzisiaj coraz gorzej.
— Dave Gahan, wokalista zespołu Depeche Mode
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
8735 0b2e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaczarnemajtki czarnemajtki
sabletka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl