Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

8208 2c60 500
Reposted fromnosmile nosmile viamonikawolna monikawolna

September 06 2017

0320 8c09 500

tastefullyoffensive:

“Whatever you’re doing, you’re doing it wrong.” (via Jonathan88)

Reposted fromNightsgrow Nightsgrow viagabrynia gabrynia
sabletka
0249 0717
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
sabletka
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viagabrynia gabrynia
sabletka
9871 a1e2 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagabrynia gabrynia
0167 fef9
Reposted fromskrzacik skrzacik viagabrynia gabrynia

September 05 2017

sabletka
3197 bfc4
Reposted fromkotowate kotowate
sabletka
9839 419e 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
Obietnice to najlepszy sposób, żeby samemu sobie zrobić krzywdę.
— Cormac McCarthy – To nie jest kraj dla starych ludzi
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
8034 dc00
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
8438 eac0 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— R. Gert
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
4605 7e00
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
4634 4689
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
4796 b2d5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz.
— Halina Poświatowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
Poczekam.
Jeszcze mnie trochę poodtrącaj.
— Alicja Kochmańska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
sabletka
5895 ec7f
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl