Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

sabletka
sabletka
1017 9622
Reposted fromkyte kyte viadefinition-of-sex definition-of-sex
sabletka
8276 9376
działaj zupo
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakotowate kotowate
sabletka
1580 3ecc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
sabletka

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagabrynia gabrynia
sabletka
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viagabrynia gabrynia
sabletka
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagabrynia gabrynia
sabletka
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viagabrynia gabrynia
sabletka
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viagabrynia gabrynia
sabletka
sabletka
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viagabrynia gabrynia
sabletka
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagabrynia gabrynia
sabletka
6952 218a
Reposted fromSzczurek Szczurek viagabrynia gabrynia
sabletka
9600 4958 500
What are you cooking?
Reposted fromcats cats viagabrynia gabrynia
sabletka
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagabrynia gabrynia
sabletka
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viagabrynia gabrynia
sabletka
9067 b0d3 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagabrynia gabrynia
sabletka
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viagabrynia gabrynia
sabletka
3795 5fa4 500
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl