Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

sabletka
3148 e66a 500
Reposted fromhomczi homczi viacandycamilla candycamilla
sabletka
sabletka

June 22 2015

sabletka
6878 0bfd
Reposted fromcalifornia-love california-love viaalciik alciik
Reposted fromyves-saint-who yves-saint-who viaalciik alciik
sabletka
TAK, TO PRAWDA - SĄ TAKIE PIOSENKI, PRZY KTÓRYCH ZAMYKASZ OCZY I ALBO SIĘ UŚMIECHASZ, ALBO DO OCZU PODCHODZĄ ŁZY.
Reposted fromekstaza ekstaza viaalciik alciik
sabletka
Już nie masz odwagi nawet ze mną gadać.
— O.S.T.R & Hades - Ona i ja
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaalciik alciik
sabletka
Muszę ci coś powiedzieć. Wiem, że któregoś dnia pewnie mnie zranisz, jakoś. Ale nie boję się tego. Każdy kiedyś zostanie skrzywdzony. Ale ja jestem silna. Zniosę to. Dopóki będziesz ze mną szczery i nie będziesz udawał, ani nie uciekniesz ode mnie bez słowa, nic mnie nie powstrzyma. Tylko... nigdy mnie nie okłamuj. I nie zostawiaj mnie. Jeśli będziesz musiał odejść, z jakiegoś powodu będziesz miał nas dość, dość mnie, po prostu powiedz. Obiecujesz? To jedyna obietnica, jakiej kiedykolwiek będę od ciebie oczekiwać.
— Jasinda Wilder, To ty mnie pokochasz
Reposted frommefir mefir viaalciik alciik
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaalciik alciik
sabletka
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love viaalciik alciik
sabletka
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder viaalciik alciik
sabletka
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaalciik alciik
sabletka
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaalciik alciik
sabletka
good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaakysz akysz
sabletka
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaakysz akysz
sabletka
7999 65f9
Reposted fromkotowate kotowate
sabletka
3669 6cc6
Reposted fromkotowate kotowate
sabletka
7215 896b
Reposted fromkotowate kotowate
sabletka
4039 0222 500
Reposted fromkotowate kotowate
sabletka
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl