Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

sabletka
7987 5a06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sabletka
2530 7f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 19 2017

sabletka
2679 8b8b
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viacandycamilla candycamilla
sabletka
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viacandycamilla candycamilla
sabletka
4937 8c32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla
sabletka
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla
sabletka
0057 ed76
Reposted fromSuzi Suzi viacandycamilla candycamilla
sabletka
2586 8b92 500
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viacandycamilla candycamilla
sabletka
3806 8e34
Reposted fromcavovo cavovo viacandycamilla candycamilla
0621 0026
sabletka
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viacandycamilla candycamilla
sabletka
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viacandycamilla candycamilla
sabletka
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla
sabletka
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viacandycamilla candycamilla
sabletka
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
1836 fdf7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacandycamilla candycamilla
sabletka
3325 ee2f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacandycamilla candycamilla
sabletka
3678 023e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacandycamilla candycamilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl